Shop By Brand
     ในการใช้คูปองส่วนลดต่างๆ ของ Beautyintrend.com คุณจะต้องมี หมายเลขคูปอง และ "รหัส" ของแต่ละคูปอง ซึ่งจะมีเขียนอยู่บนคูปองทุกใบที่ทางร้านให้ไป หรืออาจจะได้รับหมายเลขดังกล่าวผ่านทาง E-mail ในช่วงที่ทางร้านจัดโปรโมชั่นพิเศษ และส่งเป็น E-Coupon ไปให้ค่ะ

วิธีการใช้คูปอง  

1. กดปุ่ม "ใช้คูปอง" ซึ่งจะอยู่ในขั้นตอนของการ Check Bill ค่ะ

2. ใส่หมายเลขของคูปอง (NO) และ รหัส (S/N) ของคูปองแล้วกด Submit เพื่อใช้ค่ะ
3. คูปองจะถูกตรวจสอบและแจ้งผลให้ทราบทันทีคะ