Shop By Brand
คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนส่งข้อความค่ะ
   หัวข้อ : ขอรบกวนสอบถาม 74 reads | 1 reply
member  14:03:08 06/11/2021

ขอรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการคะแนนสะสมสามารถเปลี่ยนเป็นกระปุกเงินหมูได้หรือไม่
และต้องสะสมอย่างไรเงินในกระปุกหมูถึงเพิ่ม
ขอบคุณค่ะ

 
   ความคิดเห็นที่: 1 (ข้อความล่าสุด)
กุ้ง  08:38:16 17/12/2021

   เมื่อก่อนทางร้านใช้คะแนนสะสมเป็นส่วนลด แต่ปัจจุบันทางร้านเปลี่ยนจากคะแนนสะสมเป็นการให้ Cash back หรือที่เรียกว่า"เงินคืน" ลุกค้าจะได้รับเงินคืนเมื่อซื้อสินค้าครบตามจำนวนเงื่อนไขโปรโมชั่นและชำระเงินภายใน 24 ชม. ลูกค้า จะได้รับเงินคืนลงกระปุกสามารถใช้แทนเงินสดเป็นส่วนลดในออเดอร์ถัดไป

ซึ่งลูกค้ายังสามารถ สะสมคะแนน ได้ตามปกติหากในอนาคตทางร้านมีการนำคะแนนสะสมมาใช้ร่วมกิจกรรมจะมีการประกาศตามช่องทางต่างๆ จร้า[1]
แสดงความคิดเห็น- ภาพที่มีนามสกุลเป็น .jpg .jpeg .gif .png .bmp เท่านั้น
- ไฟล์ที่ Upload ต้องมีขนาดไม่เกิน 200 KB